Yoni Yoga – Yoni steam

Wanneer

20/06/2021 - 22/06/2021    
13:13 - 16:16

Waar

Ceylonpoort 5 - Haarlem
Ceylonpoort 5, Haarlem, 2037AB

Evenement type

Kaart niet beschikbaar
◊ YONI YOGA ◊ @ Haarlem 20-06-2021
Geliefde zuster,
We nodigen je uit voor deze speciale yoni-sessie. We bieden je een introductie en verkenning van de verhalen van de baarmoeder. We zullen een heilige ruimte creëren waar we op een innerlijke reis gaan.
Deze middag zal beginnen met een sharing over de yoni, elke samenkomst zijn er verschillende talks afhankelijk van wat die dag ontstaat. Gevolgd door een yoni steam & enkele oefeningen (de yoni yoga) die je mee naar huis kunt nemen. Een kleine introductie om verbinding te maken met onze yoni, een poort naar de baarmoeder. Samen creëren we een veilige ruimte waar we onze vrouwelijke krachten kunnen helen en wakker maken.
✨Yoni Steam✨
Voor de stoom hebben we een bloeiende mix. De stoom helpt de yoni om van binnenuit diep te ontspannen en te voeden. Het is een zeer zuiverende manier om je te openen, te verzachten en een beetje warmer te worden van binnenuit, bijna als een innerlijke knuffel of een ‘sauna van onderen’.
✨Yoni Yoga✨
In ons bekkenbodem gebied hebben we 5 (oppervlakkige) spieren en in onze moderne wereld van bureaubanen zijn deze spieren behoorlijk vergeten. En in spieren die we niet gebruiken, slaan we veel emoties, pijn en trauma op. Tijdens Yoni Yoga zullen we deze spieren proberen te ervaren & van ze houden met een beetje aandacht & oefening. Het loslaten van de spanningspatronen in het weefsel kan helpen bij het loslaten van trauma en het verwijderen van psychologische blokkades, wat enorm effectief kan zijn doordat we fysiek contact gaan maken. Je werkt rechtstreeks met de bron van waar het zich bevindt.
Laten we onze vrouwelijke magie die zo klaar is om te schitteren, helen, verbinden, zegenen en reactiveren.
✨Draag een jurk / rok *iets comfortabels*
✨Ee
n yoni ei is een echte aanrader (ook verkrijgbaar bij Keri)
✨Ticket 44€ (excl. kosten Eventbrite of contant) https://www.eventbrite.com/e/158733828153
✨Meld je aan via Eventbrite of mail aloha@keri.love
Als je de roeping voelt & nog niet helemaal zeker weet of je zin hebt om de hele middag aanwezig te zijn; Het is optioneel om ALLEEN de talk & flower steam mee te doen.
Eventuele vragen zijn altijd welkom!
◊◊◊
Beloved sister,
We invite you for this special yoni session. We offer you an introduction & exploration into the tales of the womb. We will create a sacred space were we go on an inward journey.
This afternoon we will start with a sharing about the yoni, every afternoon there are different talks depending on what that day arises. Followed by a yoni steam & some exercises (the yoni yoga) you can take home. A little introduction to create connection with our yoni which is a portal to the womb. Together we create a safe space where we can heal & awaken our feminine powers.
✨Yoni Steam ✨
For the steam we have a blooming blend. The steam helps the yoni to deeply relax & nourish from within. It is a very purifying way to open up, soften & become a little warmer from the inside out, almost like a inward hug.
✨Yoni Yoga ✨
In our sacred area we have 5 main (superficial) muscles & in our modern world of desk jobs, these muscles are pretty forgotten. And in muscles that we don’t use we storage a lot of emotions, pain & trauma. During Yoni Yoga we will feel these muscles & love them up with a little attention & exercise. Releasing the patterns of tension in the tissue can help release trauma & remove psychological blockages, which can be tremendously more effective than just talking about them. You will work directly with the source of where it is located.
Let’s heal, connect, bless & reactivate our female magic that’s so ready to shine.
✨Wear a dress / skirt *something comfortable*
✨A yoni egg is highly recommendable (also available @ Keri)
✨Tickets 44 € (excl. fees Eventbrite or cash) https://www.eventbrite.com/e/158733828153
✨Sign up by Eventbrite or mail ; aloha@keri.love
If you feel the calling & not fully sure yet if you feel to attend the whole afternoon; It is optional to join for ONLY the talk & flower steam.
Any questions are always welcome! 16:16